O nás - Amosík

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Firma Ámosík s.r.o. byla založena v roce 2011 z pocitu potřeby doplnit chybějící článek v systému školního a předškolního vzdělávání dětí. Za tímto účelem chceme postupně v krajských městech zřizovat centra vzdělávání pro děti. Prioritou je pro nás práce s nadanými školáky i předškoláky jakož i doučování méně zdatných studentů.

Kvalita naší práce spočívá v individuálním přístupu k žákům a studentům, zárukou je rovněž dlouholetá pedagogická zkušenost jak po stránce metodické, tak i výukové, ověřena úspěšnými studenty (přední místa na matematických a jazykových olympiádách, přijetí na různá gymnázia).
Používáme pouze kvalitní učební materiály a názorné pomůcky. Naše práce je zaměřena na nadané děti předškolního věku (cca od 5 let), mladšího školního věku a staršího školního věku. Používání učebních pomůcek je již zahrnuto v ceně našich služeb. Výuku lze přizpůsobit individuálním potřebám každého žáka a studenta, s ohledem na jeho talent, nadání a možnosti.

Proč Ámosík?
Chcete své nadané dítě rozvíjet v angličtině nebo matematice a logice?
Chcete výrazně podpořit nadání svého potomka, ale nemáte na to čas?
Přejete si, aby se Vaše dítě začlenilo do kolektivu stejně nadaných a inteligentních dětí?
Máte doma nadaného žáka pátého ročníku a uvažujete o přechodu na osmileté gymnázium?
Potřebuje se Vaše dítko pravidelně připravovat do školy nebo doučit určitý předmět?
                                                                                                                                                  letáček Ámosík
                                                                                                                                                  klikni pro zvětšení  >   
V současné době působíme pouze v krajském městě Ústí nad Labem.
Výuka probíhá denně od 14:00 do 18:00 nebo po dohodě dle potřeb klienta.


 
JAZYKOVÁ VÝUKA
 
Pracujeme s dětmi individuálně či v malých skupinkách, aby měly možnost dostatečně komunikovat  a  získaly větší důvěru při používání cizích jazyků.  
 
Snažíme se získávat stále nové zkušenosti a zlepšovat metody výuky tak, aby hodiny u nás byly pro děti zajímavé a přínosné
 Výuku anglického jazyka jsme zkoušeli i v dalekém Thajsku na všech typech škol. Byla to veliká zábava, ale i neuvěřitelná zkušenost
v naprosto odlišném kulturním, tedy i školním prostředí . J  

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky